www.aliosmangokcan.com

Bu çalışmada adi diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan analitik yöntem ile Euler

yönteminin karşılaştırılması yapılmış, elde edilen (xn,yn) noktaları Matlab programı kullanılarak grafik üzerinde gösterilmiştir.

 

'adi diferansiyel', 'diferansiyel denklemler', 'euler metodu', 'adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümü', 'analitik çözüm ile euler karşılaştırması', 'birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler', analitik yöntem ile euler yönteminin karşılaştırması, ileri matematik örnekleri, matlab ile diferansiyel denklem, matlab ile euler yöntemi, matlab birinci dereceden lineer denklem