www.aliosmangokcan.com

Merhaba arkadaşlar. Yapay sinir ağları dersinde başıma bela olan ve bir türlü hakkında döküman bulamadığım ödevlerimi (çözümleriyle birlikte) sizlerle paylaşmak istedim.

Bu çalışmamda iki girişli ve girişleri x1(k)=Sin(k.π/10) ve x2(k)=Sin(k. π /15) bağıntısı ile değişen sinyaller olduğu, polarma ve YSA ağırlıklarının rastgele değerlerle başlatıldığı kabul edilerek orta katmanında çift yönlü sigmoid aktivasyon fonksiyonuna sahip 5 hücre bulunan tek çıkışlı bir YSA’ nın matematiksel işlemleri k=1,2,....100 adet örnek için toplu işlemlerle gerçekleştirilen Matlab uygulaması yer almaktadır.

Problemimizin Matlab kodları;

k=1:100;

x(1,k)=sin(k*pi/10);

x(2,k)=sin(k*pi/15);

w=randn(5,2);

b=randn(5,1);

q=randn;

t=randn(1,5);

v=w*x+b*ones(1,100);

p=tansig(v);

y=t*p+q*ones(1,100);

plot(y,' r');

grid

şeklinde olacaktır. İki Girişli Tek Çıkışlı Sinüsoidal Fonksiyonun YSA Uygulasına ait programın akış diyagramı Şekil 1.1 ve program çalıştırıldığında ki ekran görüntüsü ise Şekil 1.2’deki gibi olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu uygulamanın Matlab'daki çıktısı gösterilmiştir.

ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'