Herkese merhaba. Yapay sinir ağları (YSA) Serinin 4.makalesi olan bu çalışmada OR  probleminin hem örneksel işlemlerle

hem de toplu işlemlerle gerçekleştirilen Matlab uygulaması gerçekleştirilmiştir.

OR (VEYA) kapısı, herhangi bir girişi 1 olduğunda 1 cevabını verir, ancak tüm girişleri 0 ise çıkışı 0 verir.

 

a

b

Çıkış (y)

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

                                                                        Tablo 1.1 OR Kapısının doğruluk tablosu

 

1- Örneksel işlemlerle gerçekleştirilen OR probleminin Matlab kodları:

clear all

clc

w1=rand;

w2=rand;

w0=rand;

x1=[0 0 1 1 ];

x2=[0 1 0 1 ];

d=[0 1 1 1];

x0=1;

alfa=1;

E=4;

s=0;

while (E~=0)

   s=s+1;

   for i=1:4

      v(i)=w1*x1(i)+w2*x2(i)+w0*x0;

      if v(i)>0 y(i)=1;

      else y(i)=0;

      end

      e(i)=d(i)-y(i); 

      delta_w1=e(i)*x1(i);

      delta_w2=e(i)*x2(i);

      delta_w0=e(i)*x0;

      w1=w1+alfa*delta_w1;

      w2=w2+alfa*delta_w2;

      w0=w0+alfa*delta_w0;

        end

   E=sumsqr(e);

end

  plot(y,'r')

grid

 

 

2- Toplu işlemlerle gerçekleştirilen OR probleminin Matlab kodları:

clear all

clc

w1=rand;

w2=rand;

w0=rand;

x1=[0 0 1 1 ];

x2=[0 1 0 1 ];

yd=[0 1 1 1];

x0=1;

alfa=1;

s=0;

e=5;

while(sum(e)~=0),

   s=s+1

  

for i=1:4;

    v(i)=w1*x1(i)+w2*x2(i)+w0*x0;

   if (v(i)>0) y(i)=1;

   else y(i)=0;

      end  

   end

     e=yd-y;

     delta_w1=e*x1';

     delta_w2=e*x2';

     delta_w0=sum(e)*x0;

     w1=w1+alfa*delta_w1;

     w2=w2+alfa*delta_w2;

     w0=w0+alfa*delta_w0;

  end

  plot(y,'r') 

grid

ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları',  'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'

Powered by Ali Osman Gkcan 2014 - All Rights Reserved.