www.aliosmangokcan.com

Daha önceki örneklerde yapay sinir ağlarında sinüsoidal fonksiyon, OR, XOR, AND problemlerinin matlab kodları vardı. Bu çalışmada ise iki

bilinmeyenli y=2x1+3x2+4 denkleminin en küçük kareler ve gradyan metodu ile çözümünün YSA uygulaması Matlab ile kodlanmıştır.

 

1- y=2x1+3x2+4 denkleminin en küçük kareler metodu ile çözümünün Matlab kodları:

clear all

clf

for k=1:100

x1(k)=sin(2*k*pi/10);

x2(k)=cos(2*k*pi/20);

x3(k)=5

denk(k)=2*x1(k)+3*x2(k)+x3(k);

end

x=[x1;x2;x3];

for i=1:3

for j=1:3

s(i,j)=0

p(i)=0

end

end

for i=1:3

for j=1:3

for k=1:100

s(i,j)=s(i,j)+x(i,k)*x(j,k)

end

end

end

for i=1:3

for k=1:100

p(i)=x(i,k)*denk(k)+p(i);

end

end

p=p/50

s=s./50

w=p*inv(s)

y=w*x;

plot(denk,'k+')

hold on

plot(y,'k')

 

 

2- y=2x1+3x2+4 denkleminin gradyan metodu ile çözümünün Matlab kodları:

clear all

w=rand(1,2);

b=rand;

alf=0.01;

N=100;

for i=1:10

k=0;

for t=0:N

k=k+1;

x1(k)=sin(t*pi/10);

x2(k)=cos(t*pi/20);

y(k)=2*x1(k)+3*x2(k)+4;

x(:,k)=[x1(k);x2(k)];

ysa(k)=w*x(:,k)+b;

e(k)=y(k)-ysa(k);

end

dw=e*x';

db=sum(e);

w=w+alf*dw;

b=b+alf*db;

end

t=0:N;

plot(t,y,t,ysa)

 

ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'ysa ve denklem', 'ysa ile denklem çözümü', 'ysa gradyan metosu', 'ysa en küçük kareler metodu', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab' ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'ysa ve denklem', 'ysa ile denklem çözümü', 'ysa gradyan metosu', 'ysa en küçük kareler metodu', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'