www.aliosmangokcan.com

İletişim Dersi hem MYO'larda, hem fakültelerde olan bir ders. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinde İletişim Bilgisi Dersi olarak görülmekte. Genellikle seçmeli ders olarak okutulan bu dersin notlarını paylaştım, umarım faydası olur sizlere...

 

İletişim dersi notları:

1- İletişim Giriş (Sunum)

2- İletişim1

3- İletişim2

 

Doç.Dr.Haluk GÜRGEN İletişim Bilgisi Notları:

1- İçindekiler

2- Ünite1 

■ İletişim Kavramı ve Tanımı ■ İletişimin Temel Özellikleri ■ İnsan İletişiminin Ayırt Edici Yönleri ■ Simgesel Düşünce ve Dil ■ Öğrenme ve İletişim ■ Kültürel Evrim ve İletişimin Evrimi

3- Ünite2

■ İletişim ve Toplumsal / Kültürel Sistem Arasındaki Karşılıklı İlişkiler ■ İletişimin İşlevleri ■ Kişiler Arası İletişimden Toplumsal İletişime ■ İletişim ve Güç Arasındaki İlişkiler 

4- Ünite3

■ Bir Süreç Olarak İletişim ■ İletişim Sürecinin Temel Öğeleri ■ İletişim sürecinin İşleyişi 

5- Ünite4

■ Dil İle İlgili Tartışmalar ■ Dil, Kültür ve Algılama ■ Dilin Sınırları ve Yönlendirici Gücü ■ Mağara Sanatından Yazıya Doğru ■ İdeografik Yazının Doğuşu ■ Alfabenin İcadı ve Harf Yazısı ■ Matbaanın İcadı ve Basılı Yazı 

6- Ünite5

■ Sözsüz İletişimin Özellikleri ■ Beden Dili ■ Mekânın ve Zamanın Dili ■ Renklerin ve Giysilerin Kodu ■ Susarak İletişim

7- Ünite6

■ Toplumsal Yapılarda İletişim ve İletişim Gereksinmesi ■ Toplumsal İletişimin Gerçekleşme Yollarından Birisi Olarak Kitle İletişimi ve Gelişimi ■ Kitle İletişim Araçları 

8- Ünite7

■ İkna Kavramı ■ Tutum Kavramı ■ İkna Kuramları ■ İknaya Karşı Koyma  

9- Ünite8

■ Amaçla İlgili Sorunlar ■ Hedef-Alıcı Karşıtlığı ■ Rol ve Statü İlişkilerinin Doğru Belirlenememesi ■ İletinin İçeriğinin Bozulması ■ Yargılardan Kaynaklanan Sorunlar ■ Savunucu İletişim Sorunu ■ İletilerin Düzenlenmesi ■ Etkileşim ve Empati 

'iletişim dersi notları', 'iletişim dersi', 'iletişim ders notları', 'iletişim bilgisi notları', 'doç.dr.haluk gürgen iletişim bilgisi', 'ders notları', 'etik ve iletişim', 'meslek etiği ve iletişim', 'myo ders notu', 'meslek yüksek okulu ders notları', 'yüksekokul iletişim dersi', 'iletişim dersinin dokümanları', 'ders modülleri', 'iletişim dersi modülleri', 'iletişim nedir', 'iletişim çeşitleri', 'iletişim problemleri', 'ünite ünite iletişim notları', 'ünitelere ayrılmış iletişim dersi dokümanları dökümanları