Analitik Yöntem & Euler Metodu

Bu çalışmada adi diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan analitik yöntem ile Euler yönteminin karşılaştırılması yapılmış, elde edilen (xn,yn) noktaları Matlab programı kullanılarak grafik üzerinde gösterilmiştir. Diğer çalışmalarda olduğu gibi bu uygulamada da Matlab fonksiyonları kullanılmadan döngüler yardımıyla sonuca ulaşılmıştır.

 'adi diferansiyel', 'diferansiyel denklemler', 'euler metodu', 'adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümü', 'analitik çözüm ile euler karşılaştırması', 'birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler', 'analitik yöntem ile euler yönteminin karşılaştırması', 'ileri matematik örnekleri', 'matlab ile diferansiyel denklem', 'matlab ile euler yöntemi', 'matlab birinci dereceden lineer denklem', 'ali osman matlab'

  'adi diferansiyel', 'diferansiyel denklemler', 'euler metodu', 'adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümü', 'analitik çözüm ile euler karşılaştırması', 'birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler', 'analitik yöntem ile euler yönteminin karşılaştırması', 'ileri matematik örnekleri', 'matlab ile diferansiyel denklem', 'matlab ile euler yöntemi', 'matlab birinci dereceden lineer denklem', 'ali osman matlab'

 'adi diferansiyel', 'diferansiyel denklemler', 'euler metodu', 'adi diferansiyel denklemlerin analitik çözümü', 'analitik çözüm ile euler karşılaştırması', 'birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler', 'analitik yöntem ile euler yönteminin karşılaştırması', 'ileri matematik örnekleri', 'matlab ile diferansiyel denklem', 'matlab ile euler yöntemi', 'matlab birinci dereceden lineer denklem', 'ali osman matlab', ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab', 'matlab ile ysa uygulaması', ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'

--->>> YSA ile XOR Kapısı Problem Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

--->>> YSA ile OR Kapısı Uygulaması için TIKLAYINIZ <<<---  

--->>> YSA ile AND Gate Matlab Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 817909