İş Kurma Rehberi (Sıfırdan İş Kurmak)

Bu makalede girişimcilik, girişimcilik türleri, yeni başlayanlar için iş kurma fikirleri, startup girişimcilik, kosgeb, kosgeb destekli iş fikirleri, kosgeb iş planı, girişimcilik ve startup arasındaki farklar, Türkiye'de işletme açmak için gerekli olan adımlar,

düşük sermayeli iş fikirleri, orta sermayeli iş fikirleri, iş planı nasıl hazırlanır, startup iş fikirleri ve daha bir çok konunun ayrıntılı olarak açıklaması yapılmıştır. Bu ayrıntılı iş kurma rehberinde yazılanlar genel ifadeler olmakla birlikte iş kurma yolunda olanlar için önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca sayfanın sonunda 'boş kosgeb iş planı örneği' ve örnek kosgeb iş planı örnekleri yer almaktadır.

Ayrıntılı iş kurma rehberine girişimcilik kavramıyla başlayalım ;)

GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

Girişimcilik, yeni fikirler, yenilikçi çözümler ve iş fırsatları yaratma sürecidir. Girişimcilik, bir kişinin kendi işini kurma, yeni bir işletme veya projeyi başlatma ve büyütme, riskleri yönetme ve kar elde etme amacıyla girişimlerde bulunma sürecidir.

Girişimciler, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için gerekli kaynakları (sermaye, insan kaynakları, teknoloji vb.) sağlayarak işletme faaliyetlerini organize ederler. Girişimciler genellikle yaratıcı düşünme, risk alma, inovasyon, liderlik ve karar verme becerilerine sahiptir.

Girişimcilik, ekonomik büyüme ve yenilikçilik için önemli bir itici güçtür. Girişimciler, yeni işletmeleri başlatarak istihdam yaratır, ekonomiye katkıda bulunur ve topluma değer katar. Aynı zamanda, girişimcilerin faaliyetleri, yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine, pazarların çeşitlenmesine ve ekonomik rekabetin artmasına da yol açar.

Girişimciliğin bazı temel özellikleri şunlardır:

 1. Risk Alma: Girişimciler, belirsizlikle ve risklerle dolu bir ortamda hareket etmeyi göze alır ve başarılı olmak için riskleri yönetme yeteneğine sahiptir.

 2. Yaratıcılık ve İnovasyon: Girişimciler, yenilikçi fikirler ve çözümler üreterek pazarda fark yaratır. Yaratıcılık ve inovasyon, rekabet avantajı elde etmek için önemlidir.

 3. Fırsatları Tanıma: Girişimciler, pazarda boşlukları ve iş fırsatlarını görerek bunları değerlendirme yeteneğine sahiptir.

 4. İşletme Yönetimi: Girişimciler, işletme faaliyetlerini planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol etme becerilerine sahiptir. İşletme süreçlerini etkin bir şekilde yöneterek hedeflere ulaşmayı amaçlarlar.

 5. Motivasyon ve Azim: Girişimciler, hedeflerine ulaşmak için yüksek bir motivasyona ve azme sahiptir. Engellerle karşılaştıklarında pes etmek yerine, motivasyonlarını korur ve hedeflerine ulaşmak için çaba gösterirler.

ÜLKEMİZDE GİRİŞİMCİLİĞE OLAN BAKIŞ

Türkiye, son yıllarda girişimcilik ekosistemi açısından hızla gelişen bir ülke olmuştur. Girişimcilik, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. İşte Türkiye'de girişimcilik hakkında bazı noktalar:

 1. Hızla Büyüyen Girişimcilik Ekosistemi: Türkiye, son yıllarda girişimcilik ekosisteminin hızla büyüdüğü bir ülke olmuştur. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde girişimcilik ekosistemleri gelişmiştir. Birçok girişimci destekleyici kuruluş, kuluçka merkezi, hızlandırma programları ve yatırım ağları gibi kaynaklardan faydalanmaktadır.

 2. Girişimcilik Destek Programları: Türkiye'de hükümet ve özel sektör tarafından girişimciliği teşvik etmek için çeşitli destek programları bulunmaktadır. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlar, girişimcilere finansal destek, eğitim, danışmanlık ve network imkanları sağlamaktadır.

 3. Teknoloji Odaklı Girişimler: Türkiye'de girişimcilik faaliyetlerinin büyük bir bölümü teknoloji odaklı girişimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Yazılım, mobil uygulamalar, e-ticaret, yapay zeka, fintech, sağlık teknolojileri ve dijital pazarlama gibi alanlarda birçok başarılı girişim ortaya çıkmıştır.

 4. Genç ve Yaratıcı Girişimciler: Türkiye'nin genç nüfusu ve dinamik iş gücü, girişimcilik potansiyelini artırmaktadır. Birçok genç girişimci, eğitim ve yenilikçi fikirlerle girişimcilik dünyasına adım atmaktadır. Üniversitelerde girişimcilik eğitimi ve gençlere yönelik girişimcilik destek programları da bu trendi desteklemektedir.

 5. Yatırımcı ve Girişimci İlişkisi: Türkiye'de girişimcilik ekosistemi, yatırımcılarla girişimciler arasında güçlü bir ilişkiye dayanmaktadır. Melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve özel yatırımcılar, girişimcilere finansman sağlama konusunda aktif rol oynamaktadır. Ayrıca, Türk girişimcileri, uluslararası yatırımcılar ve girişim sermayesi firmaları tarafından da ilgi görmektedir.

Türkiye, girişimciliğin teşvik edildiği, desteklendiği ve hızla büyüyen bir girişimcilik ekosistemine sahip olan bir ülkedir. Yaratıcı fikirler, genç girişimciler ve teknoloji odaklı işletmeler, Türkiye'deki girişimcilik potansiyelini artırmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK VE STARTUP GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik ve startup terimleri sıkça birbirleriyle ilişkilendirilir, ancak farklı anlamlara sahiptirler. İşte girişimcilik ve startup kavramlarının temel farkları:

Girişimcilik: Girişimcilik, yeni fikirlerin, işletmelerin veya projelerin yaratılması ve yönetimiyle ilgilenen bir kavramdır. Bir girişimci, işletme kurma, yenilikçi çözümler bulma, risk alma ve kar elde etme amacıyla girişimlerde bulunan kişidir. Girişimciler, farklı sektörlerde faaliyet gösterebilir ve çeşitli işletme türlerini başlatabilirler.

Startup: Startup ise genellikle teknoloji odaklı, yenilikçi ve büyük ölçüde büyüme potansiyeline sahip yeni kurulan bir şirkettir. Startup'lar, genellikle ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olan girişimlerdir ve yüksek büyüme hedeflerine odaklanırlar. Bu tür işletmeler genellikle risk sermayesi veya melek yatırımcılar tarafından desteklenir ve hızla büyümek için büyük ölçüde finansman arayışındadırlar.

Yani, startup, girişimcilik kavramının bir alt kümesidir ve genellikle teknoloji ve yenilik odaklı işletmeleri ifade eder. Girişimcilik genel bir kavram iken, startup, belirli bir işletme türünü tanımlar. Her startup bir girişimcidir, ancak her girişimci bir startup sahibi değildir.

STARTUP GİRİŞİMCİLİK İŞ FİKİRLERİ

Startup iş fikirleri, girişimcilerin ilgi duydukları sektörlere ve yenilikçi çözümler sunabilecekleri alanlara göre değişir. İşte genel anlamda düşünülebilecek bazı startup iş fikirleri:

 1. E-ticaret platformu: Özel bir sektörde veya genel bir pazarda online satış yapabilecek bir e-ticaret platformu oluşturabilirsiniz.

 2. Sağlık ve teknoloji: Sağlık sektörüne yönelik yenilikçi teknolojik çözümler sunan bir startup geliştirebilirsiniz, örneğin sağlık takip cihazları veya telemedicine uygulamaları.

 3. Sosyal medya ve pazarlama araçları: Sosyal medya yönetimi, içerik planlama ve analitik araçları sunan bir platform veya uygulama geliştirebilirsiniz.

 4. İş verimliliği araçları: İşletmelere yönelik iş verimliliğini artıran yazılımlar veya araçlar geliştirebilirsiniz, örneğin proje yönetimi veya takım iletişimi araçları.

 5. Eğitim teknolojileri: Online eğitim platformları, öğrenme yönetim sistemleri veya eğitim uygulamaları geliştirebilirsiniz.

 6. Yeşil teknolojiler: Sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümlere odaklanan bir startup oluşturabilirsiniz, örneğin enerji tasarrufu, geri dönüşüm veya yenilenebilir enerji alanında.

 7. Yapay zeka ve otomasyon: Yapay zeka tabanlı çözümler veya otomasyon sistemleri geliştirebilirsiniz, örneğin otomatik müşteri hizmetleri veya veri analitiği araçları.

 8. Mobil uygulamalar: İhtiyaçlara yönelik mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz, örneğin seyahat rehberi, sağlık takip uygulaması veya oyunlar.

Bu sadece birkaç örnek olup, iş fikirleri konusunda sınırlı değilsiniz. İlgilendiğiniz sektörlere ve yeteneklerinize dayanarak kendi yenilikçi iş fikirlerinizi de geliştirebilirsiniz. Önemli olan, pazardaki ihtiyaçları ve farklılık yaratabileceğiniz alanları belirlemek ve tutarlı bir iş planı oluşturmaktır.

İŞLETME TÜRLERİ

Girişimcilik kavramı altında startup dışında birçok farklı işletme türü bulunmaktadır. İşletme türleri, sektör, büyüklük, faaliyet alanı ve iş modeli gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte girişimcilik kavramı altında sıkça karşılaşılan bazı işletme türleri:

 1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ): Girişimciler tarafından kurulan ve genellikle sınırlı kaynaklara sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ'ler, yerel pazarlarda faaliyet gösteren perakende mağazaları, restoranlar, hizmet sağlayıcıları, el sanatları üreticileri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterebilirler.

 2. Sosyal Girişimler: Sosyal sorunlara çözüm odaklı olarak faaliyet gösteren işletmelerdir. Sosyal girişimler, toplumsal etki yaratma amacı güderken aynı zamanda sürdürülebilir bir iş modeliyle gelir elde etmeyi hedeflerler. Örneğin, eğitim, sağlık, çevre veya yoksulluk gibi alanlarda sosyal fayda sağlamayı amaçlayan sosyal girişimler bulunmaktadır.

 3. Franchise İşletmeler: Girişimcilerin bir markanın tanıdıklığı ve iş modelinin kullanımı karşılığında bir lisans sözleşmesi ile işletme açtığı işletmelerdir. Franchise işletmeler, büyük markaların bir parçası olarak faaliyet gösterir ve genellikle markanın standartları ve işletme süreçleri üzerinde belirli bir kontrol ve rehberlik alırlar.

 4. İş Hizmetleri Sağlayıcıları: Girişimcilerin işletmelerine yönelik profesyonel hizmetler sunan işletmelerdir. Bu tür işletmeler, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, danışmanlık, BT hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösterebilirler ve diğer işletmelere destek sağlamak amacıyla kurulurlar.

 5. Üretim ve İmalat İşletmeleri: Girişimcilerin üretim veya imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ifade eder. Bu tür işletmeler, çeşitli ürünleri üretme, montajlama veya işleme faaliyetlerini yürütebilirler. Örnek olarak, gıda üretimi, mobilya imalatı, elektronik ekipman üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler verilebilir.

İŞLETME KURARKEN NE KADAR SERMAYE GEREKLİ?

Türkiye'de işletme kurmak için gereken sermaye miktarı, işletmenin türüne, büyüklüğüne, sektörüne ve faaliyetlerine bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. İşletme sermayesi, işletmenin kuruluş aşamasında ve operasyonel faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli olan finansal kaynakları içerir.

İşletmeler için gereken ortalama sermaye miktarı, büyük ölçekli işletmelerden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir yelpazede değişebilir. Örneğin, bir restoran veya mağaza açmak için gereken sermaye miktarı, genellikle daha yüksek olabilirken, bir danışmanlık hizmeti veya çevrimiçi bir işletme için gereken sermaye miktarı daha düşük olabilir.

SERMAYESİZ VEYA DÜŞK SERMAYELİ İŞ FİKİRLERİ

Türkiye'de alt veya üst sermaye sınırı olmaksızın kurulabilecek çeşitli iş fikirleri bulunmaktadır. İşletme sermayesi gerektirmeyen veya düşük sermaye ile başlanabilecek bazı iş fikirlerine örnekler şunlardır:

 1. Hizmet Sektöründe İşletme: Danışmanlık, koçluk, dijital pazarlama, içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, etkinlik planlama, ev temizliği, bahçe bakımı, evcil hayvan bakımı gibi hizmet sektöründe faaliyet gösterebileceğiniz bir işletme kurabilirsiniz. Bu tür işletmeler genellikle düşük maliyetli başlayabilir ve zamanla büyüyebilir.

 2. E-ticaret: İnternet üzerinden ürünlerinizi satabileceğiniz bir e-ticaret işletmesi kurabilirsiniz. Dropshipping, el yapımı ürünlerin satışı, ikinci el eşya satışı gibi farklı modellerle başlayabilirsiniz. Ürün stoğu tutmadan işinizi büyütebilir ve düşük maliyetli bir şekilde faaliyet gösterebilirsiniz.

 3. Yaratıcı İşler: El sanatları, takı tasarımı, resim yapma, grafik tasarım, fotoğrafçılık, yazılım geliştirme gibi yaratıcı becerilere dayalı işletmeler kurabilirsiniz. Bu tür işletmeler genellikle düşük maliyetli başlayabilir ve becerilerinizi veya yeteneklerinizi kullanarak gelir elde edebilirsiniz.

 4. Eğitim ve Danışmanlık: Uzman olduğunuz bir alanda eğitim veya danışmanlık hizmeti sunabilirsiniz. Örneğin, dil öğretimi, müzik dersleri, yazılım eğitimi, iş planlama danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösterebilirsiniz. Bu tür işletmeler düşük maliyetli olarak başlatılabilir ve bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak gelir elde edebilirsiniz.

 5. İnternet Tabanlı İşler: İnternet üzerinden gelir elde etmek için çeşitli yollar vardır. Örneğin, blog veya video içerik üretebilir, podcast yayınlayabilir, çevrimiçi kurslar oluşturabilir, affiliate marketing yapabilir veya dijital ürünler (e-kitap, şablonlar, yazılım) satabilirsiniz.

Bunlar sadece birkaç örnek olup, düşük sermaye ile başlayabileceğiniz iş fikirleri geniş bir yelpazede mevcuttur. Önemli olan yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve deneyimleriniz doğrultusunda bir iş fikri seçmek ve gerekli adımları atarak işinizi başlatmaktır.

ORTA VEYA YÜKSEK SERMAYE İLE KURULABİLECEK İŞ FİKİRLERİ

Orta ve yüksek sermaye gerektiren iş fikirlerine örnekler şunlar olabilir:

 1. Restoran veya Kafe: Bir restoran veya kafe açmak için orta veya yüksek sermaye gerekebilir. Mekan kiralama, iç dekorasyon, ekipman, personel maliyetleri ve stoklama gibi faktörler göz önüne alındığında sermaye gereksinimi artabilir.

 2. Perakende Mağaza: Fiziksel bir perakende mağaza açmak, yüksek sermaye gerektirebilir. Kiralama veya satın alma maliyetleri, stoklama, vitrin düzenlemesi, personel maliyetleri gibi faktörler düşünüldüğünde, sermaye gereksinimi artabilir.

 3. Üretim veya İmalat İşletmesi: Üretim veya imalat işletmesi kurmak, genellikle yüksek sermaye gerektirir. Makine ve ekipman alımı, tesis veya atölye kiralama veya inşası, hammadde temini, üretim süreci ve personel maliyetleri gibi faktörler göz önüne alındığında sermaye gereksinimi artabilir.

 4. Teknoloji Girişimi: Bir teknoloji girişimi veya yazılım şirketi kurmak, genellikle orta veya yüksek sermaye gerektirebilir. Yazılım geliştirme, AR-GE faaliyetleri, personel maliyetleri, pazarlama ve dağıtım gibi faktörler düşünüldüğünde sermaye gereksinimi artabilir.

 5. Sağlık Sektörü: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, genellikle orta veya yüksek sermaye gerektirebilir. Örneğin, bir tıp merkezi, diş kliniği veya rehabilitasyon merkezi açmak için yüksek maliyetli tıbbi ekipman, tesis düzenlemesi, lisans ve izinler, personel maliyetleri gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.

 6. Gayrimenkul Yatırımları: Gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak, genellikle orta veya yüksek sermaye gerektirebilir. Kiralama, satın alma veya geliştirme için gayrimenkul yatırımları yapmak, sermaye gereksinimini artırabilir.

Bu iş fikirleri sadece birkaç örnektir ve sermaye gereksinimleri işin kapsamına, büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişebilir. İşletmenin özelliklerini ve finansal kaynaklarınızı dikkate alarak, sermaye gereksinimlerini belirleyebilir ve uygun adımları atabilirsiniz.

İŞLETME AÇARKEN (İŞ KURARKEN) İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR

Türkiye'de bir işletme açmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. İş Fikrinizi Belirleyin: İlk adım, bir iş fikri belirlemektir. İşletme açmak için ne tür bir iş yapmak istediğinizi, hedef kitlenizi, ürün veya hizmetinizi ve rekabet durumunu belirlemelisiniz.

 2. İş Planı Oluşturun: İş planı, işletmenizin nasıl faaliyet göstereceğini, hedeflerinizi, pazarlama stratejilerinizi, mali durumunuzu ve diğer detayları içeren bir belgedir. İş planı, işletmenizin yönetimi, finansmanı ve büyümesi için bir yol haritası sağlar.

 3. İşletme Türünü Belirleyin: Türkiye'de işletme açarken, işletme türünüzü belirlemeniz gerekmektedir. Bunlar arasında şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket veya kooperatif gibi farklı işletme türleri bulunur. İşletmenizin türüne bağlı olarak, kayıt ve belge gereklilikleri farklılık gösterebilir.

 4. İşletme Kaydı ve Vergi Numarası Alın: İşletmenizin resmi olarak kaydedilmesi gerekmektedir. İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne başvurarak işletmenizi kaydedebilirsiniz. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurarak işletme için bir vergi kimlik numarası (Vergi Kimlik Numarası - VKS) almanız gerekmektedir. Türkiye'de işletme kaydı ve vergi numarası almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Başvuru: İlk adım olarak, işletmenizi ticaret siciline kaydetmeniz gerekmektedir. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurarak işletmenizin kaydını yaptırabilirsiniz. İşletme türüne (şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket vb.) ve işletme adına göre gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu yapmalısınız.

  2. Vergi Dairesi Başvurusu: İşletmenizi kaydettirdikten sonra, Vergi Dairesi'ne başvurarak vergi mükellefiyetinizi ve vergi numaranızı almanız gerekmektedir. Vergi Dairesi'ne başvuruda bulunurken işletme kaydınızın onaylı örneği, kimlik belgeniz, adres bilgileri gibi belgeleri sunmanız gerekebilir.

  3. Vergi Levhası Alımı: Vergi Dairesi'nden vergi numaranızı aldıktan sonra, Vergi Levhası almanız gerekmektedir. Vergi Levhası, işletmenizin resmi bir belgesidir ve işletmenizin vergi mükellefi olduğunu gösterir. Vergi Levhasını Vergi Dairesi'nden talep edebilirsiniz.

  4. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Kaydı: İşletme kurulumunun ardından, işveren olarak SGK'ya kayıt yaptırmanız gerekmektedir. İşveren olarak çalışanlarınızı sigortalamanız ve SGK primlerini düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. İlgili SGK müdürlüğüne başvurarak işletmenizi kaydettirebilirsiniz.

  5. Diğer İzinler ve Lisanslar: İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak, ilgili izinler ve lisanslar almanız gerekebilir. Örneğin, gıda sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, gıda işletme ruhsatı almanız gerekebilir. İşletmenizin faaliyet alanına bağlı olarak ilgili kamu kurumları veya meslek odaları ile iletişime geçerek gerekli izinleri ve lisansları almanız önemlidir.

  Yukarıdaki adımlar genel bir rehber niteliğindedir. İşletmenizin özelliklerine, sektöre ve bölgeye bağlı olarak bazı ayrıntılı prosedürler veya belgeler gerekebilir. İlgili kurumlarla iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi almanız önemlidir.

 5. Gerekli Lisans ve İzinleri Alın: İşletmenizin faaliyet göstereceği sektöre bağlı olarak, belirli lisans ve izinlere ihtiyacınız olabilir. Örneğin, gıda sektöründe faaliyet gösterecekseniz sağlık izinleri veya restoran ruhsatı almanız gerekebilir. İlgili yerel ve/veya ulusal kurumlarla iletişime geçerek gereken lisans ve izinleri öğrenmeli ve başvuruda bulunmalısınız.

 6. İş Yeri ve Ekipmanları Temin Edin: İşletmenizin faaliyet göstereceği bir iş yeri bulmalı ve gerekli ekipmanları temin etmelisiniz. İş yeri seçimi, işletmenizin hedef kitlesine uygun konumda olması ve işletme faaliyetleri için uygun altyapıya sahip olması açısından önemlidir.

 7. Personel İstihdamı ve Sosyal Güvenlik: İşletmenizin ihtiyaçlarına göre personel istihdam etmeniz gerekebilir. Personel çalıştırırken, çalışma koşulları, ücretlendirme ve sosyal güvenlik yasalarına uymanız önemlidir. İlgili kurumlarla işveren kaydı ve sigorta işlemlerini yapmanız gerekmektedir.

 8. Mali ve Hukuki Danışmanlık: İşletme açarken, mali ve hukuki konularla ilgili olarak uzman bir danışmanlık almanız faydalı olabilir. Bir muhasebeci veya avukattan destek alarak, mali tablolarınızın düzenlenmesi, vergi beyannamelerinizin hazırlanması, hukuki sözleşmelerin incelenmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İşletme açarken mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  1. Avukat ve Hukuk Büroları: Hukuki danışmanlık hizmeti almak için avukat ve hukuk bürolarından destek alabilirsiniz. Araştırma yaparak, uzmanlık alanınıza uygun bir avukat veya hukuk bürosu bulabilir ve iletişime geçebilirsiniz. Avukatlar, işletme kuruluşu, sözleşmeler, lisans ve izinler gibi hukuki konulara ilişkin danışmanlık hizmeti sunarlar.

  2. Mali Danışmanlık Firmaları: Mali danışmanlık hizmeti almak için mali danışmanlık firmalarına başvurabilirsiniz. Bu firmalar, işletmenizin mali konularıyla ilgili olarak size destek sağlarlar. Finansal planlama, bütçeleme, vergi danışmanlığı gibi konularda size yol gösterirler.

  3. Ticaret Odaları ve Meslek Odaları: Ticaret odaları ve meslek odaları, işletme sahiplerine hukuki ve mali konularda destek sağlayabilecek kaynaklardır. Bu odalara başvurarak, işletmenizle ilgili konularda danışmanlık hizmeti alabileceğiniz uzmanlara yönlendirilebilirsiniz.

  4. İş Danışmanlık Şirketleri: İş danışmanlık şirketleri, işletmelerin genel olarak strateji, operasyon, finans ve hukuk gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunarlar. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve bütçenize uygun bir iş danışmanlık şirketi ile çalışabilirsiniz.

  5. İnternet ve Rehberler: İnternet üzerindeki iş danışmanlık platformları veya mali/hukuki danışmanlık hizmeti veren rehber siteleri üzerinden de araştırma yapabilirsiniz. Bu platformlar ve siteler, sizin ihtiyaçlarınıza en uygun danışmanı bulmanızı sağlayabilir.

  Danışmanlık hizmeti alırken, uzmanlığı, deneyimi ve referansları olan güvenilir bir danışman veya firmayla çalışmaya dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, hizmetlerin maliyetleri, hizmet süresi ve içeriği hakkında detaylı bilgi alarak karar vermenizde fayda vardır.

Yazdığım bu 8 adım ve alt başlıkların tamamı genel bir rehber niteliği taşımaktadır. İşletmenizin spesifik gereksinimleri ve sektörünüzün özellikleri doğrultusunda, ilgili kurumlarla iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi almanız önemlidir.

İŞ PLANI NEDİR? İŞ PLANI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İş planı, bir işletmenin hedeflerini, stratejilerini ve işleyişini belirlemek için kullanılan önemli bir dokümandır. İş planını hazırlarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 1. Özgünlük: İş planınızın özgün olmasına dikkat edin. İşletmenizin benzersiz özelliklerini, rekabet avantajlarını ve farklılık noktalarını vurgulayın. İş planınız, işletmenizin özgün değer teklifini ortaya koymalıdır.

 2. Amaçlar ve Hedefler: İş planınızda net amaçlar ve hedefler belirleyin. Bu hedefler ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı olmalıdır. İş planınızın, işletmenin büyüme, karlılık, pazar payı gibi hedeflerini yansıtması önemlidir.

 3. Pazar Araştırması: İş planınızı hazırlarken kapsamlı bir pazar araştırması yapın. Hedef pazarınızı, müşterilerinizi, rakiplerinizi ve sektörünüzü analiz edin. Pazar talebi, rekabet durumu, hedef kitlenizin ihtiyaçları ve beklentileri gibi faktörleri belirleyin.

 4. Finansal Analiz: İş planınızın bir finansal analiz bölümü içermesi önemlidir. İşletmenizin mali yapısı, gelir ve gider projeksiyonları, yatırım gereksinimleri, nakit akışı ve kârlılık gibi finansal verileri içermelidir. Finansal analiz, işletmenizin mali performansını değerlendirmenize ve yatırımcıları ikna etmenize yardımcı olur.

 5. Stratejik Planlama: İş planınız stratejik bir yaklaşım içermelidir. İşletmenizin pazarlama stratejilerini, satış planlarını, ürün veya hizmet geliştirme stratejilerini ve operasyonel süreçleri belirleyin. Stratejik planlama, işletmenizin rekabet avantajını korumasına ve büyümesine yardımcı olur.

 6. Risk Değerlendirmesi: İş planınızda riskleri ve risk yönetimi stratejilerini değerlendirin. İşletmenizin karşılaşabileceği riskleri belirleyin ve bu risklere karşı nasıl önlemler alacağınızı planlayın. Risk değerlendirmesi, işletmenizin sürdürülebilirliği için önemlidir.

 7. İletişim ve Sunum: İş planınızı profesyonel bir şekilde sunun ve iletişim becerilerinizi kullanın. Doğru dil ve anlatımı kullanarak iş planınızı etkileyici bir araca dönüştürmeniz önemlidir.

KOSGEB NEDİR? KOSGEB'İN SUNDUĞU DESTEKLER NELERDİR?

KOSGEB, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlayan bir kamu kurumudur. KOSGEB, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı"nın kısaltmasıdır. Kurum, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek, rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamak amacıyla çeşitli programlar ve hizmetler sunmaktadır.

KOSGEB'in sunduğu destekler şunları içerebilir:

 1. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: İşletmelerin gelişimi için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulur. İşletme yönetimi, pazarlama, finansal yönetim, üretim ve kalite yönetimi gibi alanlarda eğitimler düzenlenir ve uzman danışmanlık hizmeti sağlanır.

 2. Kredi ve Finansman Desteği: İşletmelerin yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için uygun koşullarda kredi imkanları sunulur. KOSGEB, düşük faizli kredi programları ve hibe destekleri aracılığıyla işletmelere finansman sağlamaktadır.

 3. Araştırma ve Geliştirme Desteği: İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler sunulur. İşletmelerin yeni ürün veya süreçler geliştirmeleri için mali kaynak sağlanır ve Ar-Ge projelerine danışmanlık hizmeti verilir.

 4. Sertifikasyon Desteği: İşletmelerin belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerine destek sağlanır. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 gibi uluslararası standartlara uygunluk için mali destek ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

 5. Yurtdışı Pazarlama ve İhracat Desteği: İşletmelerin yurtdışı pazarlara açılmaları ve ihracat yapmaları için desteklenir. Pazar araştırmaları, uluslararası fuar katılımları, yurtdışı iş gezileri gibi faaliyetlere katılım sağlanır.

KOSGEB destekleri, işletmelerin belirli kriterleri karşılaması ve başvuru süreçlerini takip etmeleri halinde kullanılabilir. Destekler, işletmelerin rekabet güçlerini artırarak büyümelerini sağlamak amacıyla sunulur. Detaylı bilgi için KOSGEB'in resmi internet sitesini ziyaret etmek veya KOSGEB İl Müdürlükleri ile iletişime geçmek önerilir.

KOSGEB DIŞINDA İŞLETMELERE DESTEK VEREN KURUMLAR

Türkiye'de işletmelere destek sağlayan birkaç kurum daha bulunmaktadır. İşletmelere sağlanan destekler, kurumun amacına, sektöre ve işletmenin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşletmelere destek sağlayan bazı önemli kurumlar şunlardır:

 1. Kalkınma Ajansları: Türkiye'de bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan Kalkınma Ajansları, işletmelere finansal destek, danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve proje destekleri sağlamaktadır. Her bölgede bir Kalkınma Ajansı bulunur ve işletmeler bu ajanslar aracılığıyla çeşitli desteklere başvurabilir.

 2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'deki sanayi sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. İşletmelere Ar-Ge projeleri için finansal destek, sertifikasyon ve belgelendirme hizmetleri, teknoloji transferi ve yenilikçilik destekleri gibi imkanlar sağlanmaktadır.

 3. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM): İŞGEM'ler, genç girişimcilerin iş kurmalarına ve işletmelerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. İŞGEM'lerde işletmeler, düşük maliyetli ofis alanları, eğitimler, mentorluk hizmetleri ve ağ oluşturma imkanlarından faydalanabilir.

 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): TOBB, Türkiye'deki odalar ve borsaların çatı kuruluşudur ve işletmelere çeşitli hizmetler sunar. İşletmelere danışmanlık, eğitim, pazarlama ve ihracat destekleri gibi imkanlar sağlanır. Ayrıca, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Genç Girişimciler Kurulu (GGK) da genç girişimcilere destek sunar.

 5. Fonlar ve Yatırımcılar: Türkiye'de birçok özel ve kamu kaynaklı fonlar ve yatırımcılar bulunmaktadır. Bu fonlar, girişimcilere sermaye yatırımı, hızlandırma programları, mentorluk ve işletme geliştirme desteği gibi fırsatlar sunar. Örneğin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Girişimcilik Fonu, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi Girişimcilik Destek Programı gibi...

KOSGEB'İN DESTEKLEDİĞİ İŞ FİKİRLERİ NELERDİR?

KOSGEB, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli destekler sunan bir kurumdur. KOSGEB'in desteklediği iş fikirleri çeşitli sektörlerde yer alan girişimcilere yönelik olabilir. İşte KOSGEB'in desteklediği bazı iş fikirleri örnekleri:

 1. İmalat ve Üretim Sektörü: KOSGEB, imalat ve üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere destek sağlamaktadır. Örneğin, metal işleme, tekstil üretimi, mobilya imalatı, gıda üretimi gibi sektörlerdeki iş fikirleri KOSGEB desteklerinden faydalanabilir.

 2. Hizmet Sektörü: KOSGEB, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere de destek sağlamaktadır. Örneğin, eğitim danışmanlığı, yazılım geliştirme, dijital pazarlama, turizm hizmetleri gibi hizmet sektöründe yer alan iş fikirleri KOSGEB tarafından desteklenebilir.

 3. İnovasyon ve Teknoloji Odaklı İş Fikirleri: KOSGEB, yenilikçi iş fikirlerine ve teknoloji odaklı projelere özel destekler sunmaktadır. Örneğin, yeni bir ürün geliştirme, patent başvurusu, Ar-Ge faaliyetleri gibi inovatif projeler KOSGEB'in ilgi alanına girebilir.

 4. Kadın Girişimciler: KOSGEB, kadın girişimcilere özel destek programları sunmaktadır. Kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla KOSGEB, kadın girişimcilerin iş fikirlerini desteklemekte ve eğitimler, finansal destekler gibi imkanlar sağlamaktadır.

KOSGEB'in desteklediği iş fikirleri ve programları zaman zaman güncellenebilir, dolayısıyla en güncel bilgilere KOSGEB'in resmi internet sitesinden veya ilgili KOSGEB birimlerinden ulaşmanız önerilir. Ayrıca, KOSGEB'e başvururken iş fikrinizi detaylı bir şekilde sunmanız ve ilgili başvuru kriterlerine uymanız önemlidir.

KOSGEB HANGİ İŞ FİKİRLERİNİ DESTEKLEMEZ?

KOSGEB, belirli kriterlere uyan iş fikirlerine destek sağlamaktadır. Ancak, aşağıdaki iş fikirleri genellikle KOSGEB tarafından desteklenmeyen veya sınırlı destek alabilen iş fikirleri arasında yer alabilir:

 1. Tarım ve Hayvancılık: KOSGEB, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere sınırlı destek sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılıkla ilgili projeler, genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı veya diğer ilgili kurumlar tarafından desteklenir.

 2. Gayrimenkul ve İnşaat: KOSGEB, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere genellikle destek vermemektedir. Bu sektörlerdeki projeler, ilgili meslek odaları veya diğer kurumlar tarafından desteklenir.

 3. Ticaret: KOSGEB, temel olarak üretim odaklı işletmelere destek sağlamaktadır. Dolayısıyla, sadece ticaret faaliyeti yürüten işletmelere doğrudan KOSGEB destekleri verilmemektedir. Ancak, üretimle ilgili bir yan faaliyeti olan işletmelerin KOSGEB desteklerinden faydalanma olasılığı daha yüksek olabilir.

 4. Bankacılık, Finans ve Sigorta: KOSGEB, bankacılık, finans ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere genellikle destek sağlamamaktadır. Bu tür sektörlerdeki projeler, genellikle diğer kurumlar veya özel yatırımcılar tarafından desteklenir.

 5. Alkol, Sigara ve Kumar Sektörleri: KOSGEB, alkol, sigara, kumar gibi zararlı veya yasa dışı faaliyetleri içeren sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere destek vermemektedir.

Bu liste, genel bir bakış açısıyla KOSGEB tarafından desteklenmeyen iş fikirlerini kapsamaktadır. Ancak, KOSGEB'in destek kapsamı ve politikaları zaman zaman değişebilir. Dolayısıyla, en güncel bilgilere KOSGEB'in resmi internet sitesinden veya ilgili KOSGEB birimlerinden başvurarak ulaşmanız önemlidir.

kosgeb, 'kosgeb iş planı', 'kosgeb boş iş planı', 'iş planı örnekleri', 'iş planı nedir', 'iş planı nasıl hazırlanır', 'iş planı örneği', 'girişimcilik dersi iş planı örneği', 'iş planı örnekleri indir', 'iş planı örnekleri 2023', 'morfikiriler', 'kosgeb iş planı örneği', 'örnek iş planı', 'tekstil iş planı örneği', 'aile çay bahçesi iş planı', 'bilgisayar teknik servis iş planı', 'yapı denetimi iş planı örneği', 'tekstil toptancılığı iş planı örneği', 'optik gözlük iş planı', 'kosgeb iş planı nasıl hazırlanır', 'iş planı hazırlama', 'kuruyemiş iş planı örneği', 'kosgeb restoran iş planı örneği', 'iş planı örneği word', 'girişimcilik nedir', 'türkiyede girişimcilik', 'startup girişimcilik', 'girişimcilik ve startup arasındaki fark', 'düşük sermayeli iş fikirleri', 'orta sermayeli iş fikirleri', 'yüksek sermaye gerektiren işler', 'kosgebin desteklediği iş fikirleri', 'kosgebin desteklemediği iş fikirleri', 'kosgeb dışındaki kurumlar', 'iş kurma adımları', 'iş kurma rehberi', 'iş yeri açma rehberi', 'iş kurma adımları', 'iş planı hazırlama adımları', 'iş planı hazırlarken nerelere dikkat etmeliyiz', 'kesgeb hangi iş fikirlerini desteklemez', 'kosgeb hangi iş fikirleri destekler', 'startup iş fikirleri'

Aşağıda üniversite okuduğu dönemde sınıf arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız iş planı örnekleri yer almaktadır. Gönül isterdi ki hepsini tek tek açıp güncelleyeyim, günümüz şartlarına uyarlayayım ama malesef o kadar vaktim ve enerjim yok. Birilerinin işini görmesi, fikir ve yol göstermesi amacıyla olduğu gibi paylaşıyorum ;)

 1. Aile çay bahçesi iş planı örneği - İNDİR
 2. Bilgisayar teknik servisi iş planı örneği - İNDİR
 3. Bilgisayar satışı ve teknik servis iş planı örneği - İNDİR
 4. Deri ve giyim aksesuar satışıiş planı örneği - İNDİR
 5. Doğalgaz tesisatı, kombi ve petek satışı iş planı örneği - İNDİR
 6. Elektronik baskı devre çizimi ve pcb imalatı iş planı örneği - İNDİR
 7. Elektronik yedek parça iş planı örneği - İNDİR
 8. Fason tekstil iş planı örneği - İNDİR
 9. Ferroli ısıtma sistemleri iş planı örneği - İNDİR
 10. Fotokopi ve kırtasiye iş planı örneği - İNDİR
 11. Güç kaynağı panoları imalatı iş planı örneği - İNDİR
 12. Güvenlik sistemleri iş planı örneği - İNDİR
 13. İnternet ve yazılım sistemleri iş planı örneği - İNDİR
 14. Kuru incir işletmesi iş planı örneği - İNDİR
 15. Medikal ürün satışı iş planı örneği - İNDİR
 16. Yapı ve mimarlık iş planı örneği - İNDİR (KOSGEB örnek iş planı)
 17. Müzik stüdyosu iş planı örneği - İNDİR
 18. Optik gözlük iş planı örneği - İNDİR (Bu planın sahibi şu an bu işi yapmakta)
 19. PLC sistemler iş planı örneği - İNDİR
 20. Salça üretim tesisi iş planı örneği - İNDİR
 21. Spor elbise mağazası iş planı örneği - İNDİR (Bu planın sahibi şu an bu işi yapmakta)
 22. Tekstil toptancılığı iş planı örneği - İNDİR
 23. Tekstil üretimi iş planı örneği - İNDİR
 24. Toptan kumaşçılık iş planı örneği - İNDİR
 25. Triko satış dükkanı iş planı örneği - İNDİR
 26. T-shirt üretimi iş planı örneği - İNDİR
 27. Yumurta ticareti iş planı örneği - İNDİR
 28. Yapı denetimi firması iş planı örneği - İNDİR
 29. KOSGEB BOŞ iş planı örneği - İNDİR

 kosgeb, 'kosgeb iş planı', 'kosgeb boş iş planı', 'iş planı örnekleri', 'iş planı nedir', 'iş planı nasıl hazırlanır', 'iş planı örneği', 'girişimcilik dersi iş planı örneği', 'iş planı örnekleri indir', 'iş planı örnekleri 2023', 'morfikiriler', 'kosgeb iş planı örneği', 'örnek iş planı', 'tekstil iş planı örneği', 'aile çay bahçesi iş planı', 'bilgisayar teknik servis iş planı', 'yapı denetimi iş planı örneği', 'tekstil toptancılığı iş planı örneği', 'optik gözlük iş planı', 'kosgeb iş planı nasıl hazırlanır', 'iş planı hazırlama', 'kuruyemiş iş planı örneği', 'kosgeb restoran iş planı örneği', 'iş planı örneği word', 'girişimcilik nedir', 'türkiyede girişimcilik', 'startup girişimcilik', 'girişimcilik ve startup arasındaki fark', 'düşük sermayeli iş fikirleri', 'orta sermayeli iş fikirleri', 'yüksek sermaye gerektiren işler', 'kosgebin desteklediği iş fikirleri', 'kosgebin desteklemediği iş fikirleri', 'kosgeb dışındaki kurumlar', 'iş kurma adımları', 'iş kurma rehberi', 'iş yeri açma rehberi', 'iş kurma adımları', 'iş planı hazırlama adımları', 'iş planı hazırlarken nerelere dikkat etmeliyiz', 'kesgeb hangi iş fikirlerini desteklemez', 'kosgeb hangi iş fikirleri destekler', 'startup iş fikirleri'

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

 • Kullanıcılar 1
 • Makaleler 111
 • Makale Görüntüleme 817894